Slibning tjeneste

Den enkelte savs ydelse afhænger fuldstændigt af, hvor godt klingen er plejet. Selv om smalbåndsteknikken, som er udviklet af Wood-Mizer, er meget bruger- og plejevenlig, betyder slibning af båndene alligevel, at man bliver nødt til at beskæftige sig med emnet, det koster tid, og man har brug for et godt opslibningsudstyr. Denne tid har man ofte ikke, især når det er sæson. En hel del savværksoperatører kører ud til kunderne ved solopgang og kommer først hjem igen efter mørkets frembrud.

For at aflaste savværksoperatørerne fra dette ofte upopulære arbejde tilbyder mange Wood-Mizer filialer en genopslibningsservice. Wood-Mizer GmbH i Schletau har tilbudt denne service i mere end 12 år og tager sig ikke kun af Tyskland, men også Østrig, Danmark og Nederlandene. Schweiz har sin egen basis for denne service. Wood-Mizer genopslibningsservicen omfatter ikke kun slibning af bånd, men en komplet genopbygning af det benyttede bånd. Det sendes praktisk taget gennem produktionsprocessen en gang til, på de samme maskiner, hvor de blev fremstillet. På et område på 150 m2 arbejdes der med otte industrielle slibemaskiner, tre elektronisk styrede udlæggemaskiner og to båndrensningsanlæg.

Afhængigt af sæsonen leveres der 5000 - 8000 bånd hver måned, der modtages, opbygges og returneres igen, til dels sammen med reservedele, der er bestilt i denne forbindelse. Dette omfatter i mellemtiden også mange bånd i speciallængder, der anvendes af kunder, der arbejder med fremmede fabrikater. Selvfølgelig opfyldes der også specielle ønsker som f.eks. en særlig udlægning. Fire faste medarbejdere, som understøttes af tre medhjælpere, når der er meget travlt, sørger for, at de mere end 80.000 båndsavklinger, der opbygges hvert år, returneres til savskæreren senest efter 3 arbejdsdage. Alene i Danmark sendes der mere end 6.000 savbånd per år til vores slibeservice. Særligt fordelagtige betingelser vedr. forsendelse af bånden muliggør en næsten uovertruffen pris, så endda savværksoperatører, der har deres eget opslibningsudstyr, ofte sender deres bånd til genopslibningsservicen.

For kunder, der ikke kan gøre brug af vores genopslibningsservice eller som ønsker at udføre dette arbejde selv, har vi udviklet en klingevedligeholdelsespakke, som giver dig mulighed for at istandsætte båndsavklingerne på en sådan måde, at de næsten når op på den oprindelige fabrikskvalitet. Denne klingevedligeholdelsespakke er ikke den billigste på markedet, men den er udviklet således, at bedste teknik, præcist arbejde, god pris og lang levetid under svære arbejdsforhold kombineres på en excellent måde. Rensning af klingerne er det første og vigtigste skridt i genopslibning og sætning af dine klinger. Det er meget vigtigt, at alle fastsiddende spåner og harpiks fjernes, da opslibningsudstyret ellers arbejder unøjagtigt, desuden bliver især udlægningen uens.


Video Slibning tjeneste

Hvordan sætter jeg savbåndene sammen?