MP360/MP365 FIRESIDEHØVL

alsidig og meget produktiv

MP360 er en stabil, robust og utrolig alsidig liste-, profil- og bjælkehøvl, der er en berigelse for enhver træhandel, tømmerværksted og andre træværksteder, da denne maskine kan bruges til at profilere lige fra små, fine billedrammer til tykke blokhusbjælker. MP365 er en videreudvikling af MP360. Enestående ved denne maskine er den femte aksel, der kan svinges 270°. Det gør det desuden muligt at bearbejde et emne oppefra, nedefra, fra siden eller på skrå. Akslen bestykkes enten med et knivhoved eller med børste, sliberuller eller skaftfræsere. Da omstillingen ikke varer særlig længe, kan der hurtigt skiftes f.eks. fra nem firesidebearbejdning til profilering.

Det robuste støbejernsbord er fast forbundet med et stabilt stålchassis, som den nederste knivaksel, sideakslerne og de integrerede tilførsels- og fratagningsborde er monteret på. Det sørger for vibrationsreduceret arbejde. Den øverste knivaksel og fremføringsvalserne sidder i en separat konstruktion, der er forbundet med støbejernsbordet vha. kraftige trapezstænger. Når små tværsnit som f.eks. paneler eller lister høvles, står den øverste knivaksel tæt over støbejernsbordet. Bearbejdes der blokhusbjælker, løftes stativet til overakslen. Maskinen øges både indvendigt og udvendigt, men arbejdshøjden forbliver uændret. Høvlehøjden kan udvides til maks. 230 mm. På fabrikken er MP360 allerede udstyret med lige knive, hvorved arbejdet kan startes med det samme. Maskinen er er beregnet til stationær brug. Hjul kan monteres efter behov for at gøre høvlen mobil f.eks. til små rum. Tilførsels- og fratagningsbordene indstilles på en fast højde og kan nemt forlænges med yderligere borde eller rullebaner, så man bedre kan håndtere langt træ. Maskinen har en separat motor til hver aksel. Alle 4 knivaksler og også fremføringen, der kan indstilles variabelt indtil 15 m/min, kobles centralt på den robuste og overskuelige betjeningspult. Der findes et yderligere koblingssæt, der f.eks. kan styre en udsugning, eller den 5. aksel på MP365 varianten. På tilførselssiden er der indbygget et retteanslag. Højden og bredden indstilles manuelt med et håndsving. Tælleværker med 1/10 mm trin, der er nemme at aflæse, gør det meget nemt. Den manuelle indstilling sikrer, at maskinen er robust og ikke er så modtagelig over for driftsfejl. Armene til den nederste spåntykkelse og retteanslaget kan nemt nås, da de er positioneret på tilførselsbordet. Alle indstillingsanordninger findes på den ene side af maskinen, hvorved den kan stilles tæt op ad en væg, hvilket igen er med til at spare plads.

vigtigste funktioner

Central control panel

Central kontrolpanel

Easy-to-change knife profiles

Nem at udskifte høvleblad

Central control panel

Justerbar højde

5 feed roller

Fem input roller

Variable feed speed

Variabel indgangshastighed

Cast iron construction

Tung konstruktion


TOP 3 FORDELER


• Kapacitet under firesidedriften

• MP360 med integrerede, justerbare arbejdsborde, à 1,10 m lang

• Den 5. aksel kan svinges 270°.


valgfrit udstyr


• Spånudsugning - studs til 3 x 100 mm og 1 x 120 mm

• Forlængelse af arbejdsbord består af 4 mm stålplader - 2 m lang

• Forlængelse til sideanslag

• Gummibelagte indtagsruller

• Rullefødder


Mål og vægt MP360


L / B / H: 2970 mm / 1125 mm / 1430 mm

Vægt: 675 kg (fragtvægt - 740 kg)


Mål og vægt MP365


L / B / H: 3660 mm / 1125 mm / 1430 mm

Vægt: 1000kg (fragtvægt - 1120 kg)

VIDEOER

Photos

MP360 TEKNISKE DATA

MÅL
Min. materialelængde 500 mm
Høvlearbejde på 4 sider
Maks. bredde 360 mm
Højde 10 - 160 mm
Høvlearbejde på 2 sider
Maks. bredde 410 mm
Højde 10 - 230 mm
Planhøvling
Maks. bredde 510 mm
Højde 230 mm
ØVERSTE VANDRETTE KNIVAKSEL
Diameter 88 mm
Bredde 510 mm
Ydelse 5,5 kW
Omdrejningstal 6000 omdr / min
Spåntykkelse 8 mm
Maks. profildybde 20 mm
NEDERSTE VANDRETTE KNIVAKSEL
Diameter 72 mm
Bredde 410 mm
Ydelse 4 kW
Omdrejningstal 6000 omdr / min
Spåntykkelse 0 - 4 mm
Maks. profildybde 30 mm
LODRETTE KNIVAKSLER
Spindeldiameter 30 mm
Maks. højde 130 mm
Maks. diameter 140 mm
Ydelse 3 kW (4 HP)
Omdrejningstal 6000 omdr / min
Snit/profildybde maks. 30 mm
5. SPINDEL PÅ MP365
Diameter 30 mm
Maks. højde 130 mm
Ydelse 3 kW (4HP)
Omdrejningstal 3000, 6000, 9000 omdr/min
Kan svinges 270 °
FREMFØRING
Ydelse 0,75 kW
Hastighed 3-15 m/min 50Hz
TILSLUTNING
Samlet ydelse
MP360 16,25 kW - 400 - 440 V, 32A
MP365 19,25 kW - 400 - 440 V, 32A