LX250 Savværker

det EKSTRA brede savværk

KONTAKT

Den nye LX250 kan med sit ekstra brede savhoved save i stammer med en diameter på op til 140 cm (138 cm savebredde).

Den monterede LX-ramme danner en stabil konstruktion, der holder betjeningsfeltet, motoren og savhovedet. Den er monteret på en 2-skinnet mastkonstruktion, der føres friktionsløst på to parallelle, hærdede stålskinner vha. to kraftige, elektriske fremføringsmotorer (à 0,75 KW). Hovedet indstilles i højden vha. 2 kæder.

Savfundamentet består af 3 segmenter (à 1,85 m) med en samlet længde på 5,55 m og kan udvides i næsten ubegrænset omfang til at kunne save i længere stammer. Stammerne holdes på savfundamentet med 3 sidestøtter og 2 stammeklemmer. Fundamentsegmenterne er konstrueret på en sådan måde, at stammer nemt kan læsses og håndteres med løftetrucken.

For at have en god oversigt er alle betjeningselementer og snittykkelsescomputeren SW10 anbragt i betjeningspulten. På den måde kan brugeren styre højdeindstillingen af hovedet og fremad- / tilbagebevægelsen variabelt. På afbryderskabet findes et amperemeter, der viser hovedmotorens aktuelle last. Det er en hjælp, når der saves i træstammer med stor diameter. Med denne funktion kan brugeren tilpasse savehastigheden, så der kan saves så hurtigt som muligt, uden at hovedmotoren overbelastes, eller uden at der saves bølger.

Savning af store stammer kræver længere savbånd. Derfor saver LX250 med 32 mm eller 38 mm brede og 5470 mm lange Wood-Mizer savbånd.

LX250 er udstyret med en elektrisk båndføringsarm og et hydraulisk båndspændingssystem.

LX250 UDSTYR

LX250

Justerbare savfødder
Justerbare savfødder muliggør en nøjagtig nivellering af savfundamentet, hvis underlaget er ujævnt, når der arbejdes med træstammer, der vejer op til 4 tons.

LX250

Amperemeter
Gør det muligt for brugeren at kontrollere savearbejdet bedre. Viser hovedmotorens aktuelle last, så brugeren kan tilpasse savehastigheden for at save så hurtigt som muligt, uden at hovedmotoren overbelastes.

LX250

Forstærkede og øgede segmentfundamenter
Til nem læsning af tunge stammer med en gabelløftetruck eller en frontlæsser. Derved undgås det at skulle lade træstammer falde eller rulle ned på savfundamentet.

LX250

Elektrisk båndføringsarm
På betjeningspulten kan brugeren hurtigt og nemt indstille båndføringsarmen, så den passer til stammens bredde. Det sørger for en maks. stabilitet af båndsavbladet under savearbejdet.

LX250

Ny betjeningspult med snittykkelsescomputer som standard
Elektrisk fremføring, elektrisk højdeindstilling og den elektriske båndføringsarm – alt på et sted med sikkerhedsfunktioner.

LX250

LX250 bevæges fremad med 2 synkront kørende elektriske fremføringsmotorer (0,75 kW) på segmentfundamentet.

Specifications

YDELSE
Standard 11 kW Elmotor
Valgmuligheder 15 kW Elmotor
SKÆREYDELSE
Diameter 140 cm
Længde 4 m (3 segmenter à 1.85 m)
Maks. skærebredde 138 cm
Maks. bredde på firkanttømmer 125 cm
Maks. skæredybde 27 cm
SAVHOVED UDSTYR OG VALGMULIGHEDER
Skæretykkelsescomputer SW10
Højdejustering Elektrisk (Skrue)
Fremføring savhoved Elektrisk
Båndføringsarm Elektrisk
Båndsmøring Elektro ventil
Båndspændesystem Hydraulic Tensioning Handle with Gauge
Forskærer Gælder ikke
BÅNDSAVKLINGE
Længde 5460 mm
Bredde 32-35 mm
RULLER
Diameter 483 mm
Type Med rem
Materiale Støbejern
SAVFUNDAMENT UDSTYR OG VALGMULIGHEDER
Konstruktion Dobbeltskinneleje
Standard Adjustable legs
SAVFUNDAMENT UDSTYR OG VALGMULIGHEDER
Manuel 3 sidestøtter
2 manuelle stammeklemmer
vendekrog
SAV - SÆRPRÆG OG OPTIONER
Rammekonstruktion xFrame
Standard CE
Ekstraudstyr Vendekrog
Stammekile