TILBEHØR OG SPECIALUDSTYR

Elektronisk skæretykkelsesjustering

Savning i træ har altid meget at gøre med at måle og regne, hvilket gør produktionen langsommere.  Den elektroniske skæretykkelsescomputer overtager disse opgaver og sørger for et hurtigt arbejdsforløb ved at sørge for, at skærehøjden indstilles præcist og hurtigt.SW Setworks

Robust og billig skæretykkelsescomputer til savning med forbrændings- eller elmotor. Den øger savens præcision og produktivitet betydeligt, da den sørger for, at det næste snit indstilles hurtigt og pålideligt.


SW-PLC2

Er en skæretykkelsesjustering, der automatisk tænker savhovedet med det indstillede mål. Det er en videreudvikling med flere funktioner, så også mere komplicerede indskæringsmønstre kan køres automatisk.


PLC Setworks

Fås til save med elmotor. To skæretykkelser kan nemt programmeres af operatøren og hentes frem med et tryk på knappen. Muligheden for at gemme de mest brugte mål fast gør indstilling af savhovedet betydeligt nemmere, mere præcist og hurtigere.

PLC Setwork kender den øverste og nederste savhovedgrænse og råder over en indbygget computer med reference til savfundamentet. På den måde køres der automatisk til den rigtige højde for den første skæring, så også det sidste bræt eller firkanttømmer har den rigtige tykkelse.


ACCUSET

Accuset forbedrer - sammenlignet med SW10 og PLC Setworks - endnu en gang indstillingsmulighederne, da det udover 16 programmerbare mål råder over 4 driftsfunktioner.

  • • Manuel funktion - Systemet arbejder manuelt
  • • Auto op/ Auto ned funktion - Hver betjening af højdejusteringen løfter eller sænker savhovedet med det programmerede mål.
  • • Mønster funktion - 16 standard skæretykkelser kan indstilles fast i systemet.
  • • Reference funktion - Systemet beholder den sidst indtastede værdi, også efter at træet er drejet, praktisk til at skære i kradratisk firskåret tømmer.